Groep kikker

 

Groep kikker is een combinatiegroep van groep 1 en 2.

In deze groep werken 2  leerkrachten op vaste dagen: juf Anneke op maandag en dinsdag en juf Mariëlle werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

De groep begint na de zomervakantie met 23 kinderen. In de loop van het jaar komen er nog een aantal kinderen bij tot we aan het eind van het schooljaar ongeveer 32 kleuters hebben. De kleuters spelen en werken met elkaar in het lokaal.

De oudste kleuters vinden het heel leuk om voor de jongste te “zorgen”.

Voor de gymlessen hebben we een speellokaal waar we elke week een gymles krijgen van gymdocent meester Martin, met toestellen en spelletjes en met de eigen leerkracht een les uit de methode .

Buiten op het grote plein kunnen de kinderen lekker fietsen, rennen en spelen.

De methodes die we gebruiken zijn: Kwink, waarden en normen worden hierin behandeld, en methode kleuterplein.

In de klas hangen elke dag de dagritmekaartjes. Die worden elke dag besproken met de kinderen in de kring. Zo weten de kinderen wat ze die ochtend/middag gaan doen.

Hoe ziet een dagdeel eruit:

‘S morgens beginnen we vaak in de kring met een les uit de methode en gaan daarna werken of buitenspelen, rond 10 uur gaan de kinderen eten en drinken. Daarna gaan de kinderen weer werken of buitenspelen. Dit ligt eraan wanneer we buiten-speelbeurt hebben.

 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work